SEIKO-DYMO 28*89

 €92,35 

SEIKO-DYMO LABELS 28*89 mm 20 rolls of 130 pieces.
Also suitable for Seiko printers.
SEIKO-DYMO 28*89